Skip to main content

EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen.

 

De Europese norm EN 13501-1 geeft de classificatieprocedure bij brand voor alle bouwproducten, inclusief producten die zijn verwerkt in bouwelementen.

Volgens deze norm is een reactie op een brand dat een product bijdraagt ​​aan de ontbinding ervan tijdens een bepaalde brand (niet te verwarren met brandwerendheid). De producten worden beschouwd in relatie tot eindgebruikstoepassingen, onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

  • Bouwproducten;
  • Vloer;
  • Thermische isolatieproducten voor lineaire buizen;

Bouwproducten worden geclassificeerd volgens geharmoniseerde testmethoden op A1, A2, B, C, D, E en F Euroklassen. Producten die in een bepaalde klasse zijn ingedeeld, worden geacht te voldoen aan alle vereisten van een subklasse.

Producten geclassificeerd in de klassen A1 en A2 zijn onbrandbaar (cement, beton, mineralen, glas, glasvezel, steenwol, keramiek, enz.), gecertificeerde materialen van B tot F kunnen in oplopende volgorde branden.

Vloermaterialen worden geclassificeerd volgens de klassen A1, A2, B, C, D, E en F, gevolgd door de afkorting "fl".

Een groot aantal proeven treft u in ons overzicht aan. Druk hier om naar het overzicht te gaan.