Skip to main content

Bepaling van de antibacteriële werking van textielproducten. ISO 20743

Wat zijn de vereisten voor een ISO 20743-test? De norm vereist het testen van twee verschillende ziektekiemen (St. aureus en Kl. pneumoniae). Op aanvraag kunnen ook andere ziektekiemen worden getest. We hebben altijd een referentie nodig (zelfde materiaal, niet antibacterieel) om de effectiviteit van de actieve monsters te kunnen berekenen.

Hoe werkt de ISO 20743-test? De bacteriële kiemoplossing wordt op de monsters gepipetteerd. De monsters worden vervolgens 24 uur geïncubeerd en het aantal cellen wordt bepaald. De effectiviteit van de monsters is altijd gerelateerd aan de referentie. Volgens de norm wordt een verlaging van 2 log-niveaus als antibacteriële effectiviteit beschouwd en een verlaging van 3 log-niveaus als sterke antibacteriële effectiviteit. We passen de testprocedure graag aan uw specificaties aan (andere testkiemen, verkorte incubatietijd, enz.)

Voor elke test maken we een testrapport en bevat alle belangrijke gegevens.

 

Een groot aantal proeven treft u in ons overzicht aan. Druk hier om naar het overzicht te gaan.